Sjømathandel på en ny måte!

Fished er en ny løsning i markedet for kjøp og salg av sjømat. Løsningen er laget av og for sjømatnæringen.

Løsningen

En løsning laget av og for næringen

Fished Order Management er skapt av erfarne fagfolk med omfattende bakgrunn innen sjømatsoftware. I tett samarbeid med nøye utvalgte sjømatbedrifter har denne innovative løsningen blitt formet. Fra begynnelsen av, har målet vært å utvikle en moderne, skybasert plattform som gjør sjømathandel enklere og mer effektiv. Løsningen inneholder nøkkelkomponenter for sjømathandel, som kjøps- og salgsfunksjoner, lager og primærforedling.

Åpen og integrerbar løsning

Fished Order Management er en åpen og integrerbar skybasert programvareløsning som opererer sømløst med andre standard fagsystemer. Ved å utnytte fordelene ved skyen tilbyr Fished skalerbarhet, sanntidsoppdateringer og forbedret sikkerhet. Den åpne arkitekturen legger til rette for smidig kommunikasjon med eksisterende applikasjoner og reflekterer en fremtidsrettet tilnærming til effektive sjømat-handelsoperasjoner.

Sikker skyløsning

Fished Order Management tilbyr et sikkert, skybasert miljø bygget på Microsoft Azures robuste rammeverk, og leverer en nyskapende løsning for operasjoner innen sjømat-handel. Fundamentet til Azures omfattende sikkerhetsfunksjoner er integrert for å beskytte kritiske data og transaksjoner. Fished Order Management leverer ikke bare en sikker og i samsvar med regelverket, men sikrer også den skaleringen, ytelsen og motstandskraften som er nødvendig for de stadig økende kravene til sjømathandelsindustrien.

Alltid tilgjengelig

Fished Order Management sikrer kontinuerlig tilgjengelighet gjennom nyskapende skyteknologi. Dette betyr at du kan få tilgang til løsningen fra hvor som helst, noe som gir deg fleksibilitet. Det tilpasser sine ressurser for å yte på sitt beste, slik at det er tilgjengelig når du trenger det. Det synkroniserer data umiddelbart, slik at du alltid jobber med den nyeste informasjonen. Og i tilfelle uventede hendelser, gjenoppretter det raskt for å holde operasjonene dine kjørende jevnt.

Order Management

Fished Order Management er en innovativ og effektiv løsning for sjømat-handelsoperasjoner, som tilbyr en skybasert plattform som sømløst håndterer viktige funksjoner som innkjøp, salg, lager og primærforedling. Utviklet av erfarne fagpersoner med omfattende ekspertise innen sjømatprogramvare, sikrer at systemet er sikkert og tilgjengelig fra hvor som helst, og fremmer fleksibilitet og skalering. Fished Order Management gir en pålitelig grunnmur for de dynamiske kravene til sjømatindustrien.

Verdikjeden

Om oss

Fished er et softwareselskap som utfordrer det etablerte innen handel av sjømat. Vi tror på at sjømatnæringen fortjener de beste løsningene og derfor har vi utviklet løsninger som gjør det enklere å håndtere kjøp, salg lager, foredling, logistikk og mye mer. Alt sammen er designet for å øke effektiviteten og redusere kostnadene hos våre kunder.